PRZYSZŁOŚĆ HISTORII ROMÓW

     Wraz z ERIAC (Erupean Roma Institute for Arts and Culture) realizujemy bardzo ciekawy i ważny projekt “Przyszłość historii Romów: pamięć, sprawiedliwość historyczna i rola młodzieży romskiej”.

 

     W ramach Międzynarodowego Kulturalnego Programu Informacyjnego ERIAC, sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, w Krakowie odbędzie się 1 i 2 lutego 2018 międzynarodowe wydarzenie pt. “Przyszłość historii Romów: pamięć, sprawiedliwość historyczna i rola młodzieży romskiej”.

 

     Nadchodzące wydarzenie w Krakowie skupi się na wadze pamięci, praktykach upamiętniania, narracjach i przekazie historii. Ma ono za zadanie zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, w której zainteresowani oraz przedstawiciele instytucji mogą zaangażować się w dyskusję, ocenę stanu aktualnego oraz praktyk upamiętniających, jak i dyskusję w zakresie przyszłych działań dotyczących historii Romów. Zapewni ono platformę,

w której różne ścieżki romskiego aktywizmu, zwłaszcza te dotyczące młodzieży, artystów, twórczości, praktyk instytucjonalnych oraz wsparcia, będą mogły zostać ocenione z aktualnej perspektywy, a także pod kątem kształtowania i promocji narracji historycznych.

 

     Wydarzenie zbliży romskich i nie-romskich wykładowców pracujących nad rozwijającymi się badaniami dotyczącymi historii Romów

i romskiego Holokaustu, zwłaszcza: przedstawicieli międzynarodowych instytucji państwowych, a także romskich organizacji, aby rozważać praktyki zachowania pamięci. Zostaną wzięte pod uwagę romskie organizacje młodzieżowe oraz aktywiści pracujący na rzecz edukacji większości, promocji różnych narracji dotyczących historii Romów oraz rozpowszechniających wiedzę o losie Romów podczas Holokaustu.

© 2018 FUNDACJA PRO  FUTURO

  • Vimeo - Biały Krąg
  • Biały Flickr Ikona