PROJEKTY

       Głęboki oddech, czyste powietrze dla wielu mogą być tylko sloganami, bądź mainstreamem ekologicznym. Dla społeczności, której ma tyczyć się projekt „Smog Stop” to marzenie i realna potrzeba. Fundacja Pro Futuro z Sułkowic powstała dla takich działań. Jest młodą organizacją, z doświadczonym zespołem. Zespół fundacji ma przygotowany plan działania, który zawiera m. in. powyższy projekt. Wydawać by się mogło, że rozwiązać problem czystości powietrza powinny projekty twarde, modernizujące małą emisję. Jednak, aby tak się stało, najważniejsze jest zbudowanie odpowiedniej świadomości społecznej i aktywności oddolnej, jak też zdrowych przejawów społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanego lokalnie. W Małopolsce, szczególnie w rejonach podgórskich, dochodzi obecnie do katastrofy ekologicznej, której ofiarami w największym stopniu są mieszkańcy tych obszarów. Ukształtowanie terenu oraz bardzo duże zaludnienie, w połączeniu z brakiem alternatywnych paliw stałych, powodują wielokrotne przekroczenie norm powietrza. Jednak najważniejszym czynnikiem powodującym tę katastrofalną sytuację jest świadomość lokalnych wspólnot na temat wpływu poszczególnych rodzin na stan atmosfery. Tę sytuację ma zmienić projekt „Smog Stop”, co warte podkreślenia – nie jest to nowa inicjatywa. Aktywność z nią związana ma miejsce od 2013 roku. Dzięki temu udało się dogłębnie zdiagnozować przyczyny i najlepsze drogi ku poprawie trującej rzeczywistości. Jedną z podstawowych konstatacji stało się oczywiste obecnie stwierdzenie, że tylko działając na szeroką skalę, obejmującą całą gminę,można będzie osiągnąć założone efekty.

SMOG STOP

     Zdobyliśmy dzięki FIO Małopolska Lokalnie nasz pierwszy grant na projekt PRO FUTURO dla Smog Stop. Sam projekt okazał się ważnym wydarzeniem tak dla nas jak i lokalnej społeczności objętej działaniami. Dzięki zakupowi sprzętu biurowego udało się zdecydowanie poprawić możliwości pracy i przygotowania projektów. Stworzenie identyfikacji wizualnej fundacji wraz ze stroną internetową stało się de facto wyjściem wizerunkowym do społeczności jak i grantodawców. Pozwala to zdecydowanie lepiej i skuteczniej działać i promować tak projekty jak i idee.

     Głównym z punktu widzenia projektu Smog Stop działaniem stało się przygotowanie ankiety dla dzieci ze szkół Gminy Andrychów oraz ich rodziców. Jest to działanie nowatorskie i niezwykle ważne w kontekście walki z zagrożeniem jakim jest smog, w takich regionach jak Andrychowszczyzna. Ankieta spotkała się z dobrym przyjęciem wśród adresatów. Informacje w niej zawarte dają nam szerokie spectrum wiedzy. Pozwala to zaplanować precyzyjnie nowe działania fundacji. Będzie to również miało niebagatelny wpływ na ich skuteczność w przyszłości.

Projekt PRO FUTURO dla Smog Stop

LATO W TEATRZE!

LATO W TEATRZE! 2018

     W 2018 roku nasza Fundacja znalazła się w niewielkim gronie instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które przystąpią do realizacji dwutygodniowych warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży w ramach 11 edycji programu LATO W TEATRZE!

LATO W TEATRZE to ogólnopolski program Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie finansowany ze środków Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego.

     Nasza, sułkowicka, edycja LWT będzie realizowana wokół tematów proekologicznych, przyrodniczych i krajoznawczych. Najważniejszą inspiracją do pracy będzie książka islandzkiego pisarza Andri Snær Magnasona, „Historia błękitnej planety”. Jest to mądra książka dla dzieci

o naturalnych zasobach, świadomości ekologicznej i braniu odpowiedzialności za swoje działania. Ale podejmuje również bardzo „dorosłe” tematy, takie jak manipulacja i konsumpcjonizm. W ramach warsztatów twórczych przygotujemy z dziećmi kilka audycji radiowych, które zostaną wyemitowane w Radiu Andrychów. Stworzymy film, który będzie promował idee proekologiczne i piękno lokalnego krajobrazu. Przygotujemy plenerową instalację oraz widowisko, do których udziału zaprosimy wszystkich mieszkańców Sułkowic!

Do prowadzenia dwutygodniowych warsztatów twórczych zaprosimy artystów i specjalistów z całej Polski. Dzieci wezmą udział w zajęciach filmowych, radiowych, teatralnych, scenograficzno-plastycznych i in.

     Do udziału w naszym projekcie zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat, od 13 do 25 sierpnia 2018 r. Zajęcia będą prowadzone w trybie 6-godzinnym od poniedziałku do piątku oraz 3-godzinnym w soboty na terenie Sułkowic (Bolęcina i Łęg).

Rekrutacja i dodatkowe informacje poprzez mail fundacji: profundacjafuturo@gmail.com

oraz telefonicznie: 606 151 995

     Wraz z ERIAC (Erupean Roma Institute for Arts and Culture) realizujemy bardzo ciekawy i ważny projekt “Przyszłość historii Romów: pamięć, sprawiedliwość historyczna i rola młodzieży romskiej”.

 

     W ramach Międzynarodowego Kulturalnego Programu Informacyjnego ERIAC, sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, w Krakowie odbędzie się 1 i 2 lutego 2018 międzynarodowe wydarzenie pt. “Przyszłość historii Romów: pamięć, sprawiedliwość historyczna i rola młodzieży romskiej”.

 

     Nadchodzące wydarzenie w Krakowie skupi się na wadze pamięci, praktykach upamiętniania, narracjach i przekazie historii. Ma ono za zadanie zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, w której zainteresowani oraz przedstawiciele instytucji mogą zaangażować się w dyskusję, ocenę stanu aktualnego oraz praktyk upamiętniających, jak i dyskusję w zakresie przyszłych działań dotyczących historii Romów. Zapewni ono platformę,

w której różne ścieżki romskiego aktywizmu, zwłaszcza te dotyczące młodzieży, artystów, twórczości, praktyk instytucjonalnych oraz wsparcia, będą mogły zostać ocenione z aktualnej perspektywy, a także pod kątem kształtowania i promocji narracji historycznych.

 

     Wydarzenie zbliży romskich i nie-romskich wykładowców pracujących nad rozwijającymi się badaniami dotyczącymi historii Romów

i romskiego Holokaustu, zwłaszcza: przedstawicieli międzynarodowych instytucji państwowych, a także romskich organizacji, aby rozważać praktyki zachowania pamięci. Zostaną wzięte pod uwagę romskie organizacje młodzieżowe oraz aktywiści pracujący na rzecz edukacji większości, promocji różnych narracji dotyczących historii Romów oraz rozpowszechniających wiedzę o losie Romów podczas Holokaustu.

PRZYSZŁOŚĆ HISTORII ROMÓW

     W 2018 roku nasza Fundacja znalazła się w niewielkim gronie instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które przystąpią do realizacji dwutygodniowych warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży w ramach 11 edycji programu LATO W TEATRZE!

LATO W TEATRZE to ogólnopolski program Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie finansowany ze środków Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego.

     Nasza, sułkowicka, edycja LWT będzie realizowana wokół tematów proekologicznych, przyrodniczych i krajoznawczych. Najważniejszą inspiracją do pracy będzie książka islandzkiego pisarza Andri Snær Magnasona, „Historia błękitnej planety”. Jest to mądra książka dla dzieci

o naturalnych zasobach, świadomości ekologicznej i braniu odpowiedzialności za swoje działania. Ale podejmuje również bardzo „dorosłe” tematy, takie jak manipulacja i konsumpcjonizm. W ramach warsztatów twórczych przygotujemy z dziećmi kilka audycji radiowych, które zostaną wyemitowane w Radiu Andrychów. Stworzymy film, który będzie promował idee proekologiczne i piękno lokalnego krajobrazu. Przygotujemy plenerową instalację oraz widowisko, do których udziału zaprosimy wszystkich mieszkańców Sułkowic!

Do prowadzenia dwutygodniowych warsztatów twórczych zaprosimy artystów i specjalistów z całej Polski. Dzieci wezmą udział w zajęciach filmowych, radiowych, teatralnych, scenograficzno-plastycznych i in.

     Do udziału w naszym projekcie zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat, od 13 do 25 sierpnia 2018 r. Zajęcia będą prowadzone w trybie 6-godzinnym od poniedziałku do piątku oraz 3-godzinnym w soboty na terenie Sułkowic (Bolęcina i Łęg).

Rekrutacja i dodatkowe informacje poprzez mail fundacji: profundacjafuturo@gmail.com

oraz telefonicznie: 606 151 995

LATO W TEATRZE! 2019

     We wrześniu 2019 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie zostanie otwarte jedno z największych w Polsce szkolnych obserwatoriów astronomicznych. Będzie ono dysponować zestawem teleskopów pod kopułą o średnicy aż 5,2 metra, co pozwoli na obserwacje całego spectrum obiektów astronomicznych. Wydarzenie to stało się w dość naturalny sposób punktem wyjścia

do myślenia o temacie tegorocznej edycji „Lata w teatrze”: kosmos!Bazą naszej historii jest postać Elżbiety Heweliusz,żony Jana i pierwszej polskiej astronom. Jej historia stanie się pretekstem do rozmowy o: - przełamywaniu stereotypów, - potrzebie (i trudach) realizacji marzeń, - miłości – opartej na szacunku, współpracy, dzieleniu pasji.
     Razem z dziećmi zbudujemy Wakacyjne Centrum Badań nad Kosmosem im. Jana i Elżbiety Heweliuszów, gdzie będziemy prowadzić badania w kilku pracowniach prowadzonych przez naszych niezwykłych prowadzących. Zakładamy, że w naszej pracy będziemy korzystać ze środków teatru plastycznego: teatru cieni, teatru papieru, obiektów.
Nasze działania będziemy prowadzić w Sułkowicach Łęgu i Sułkowicach Bolęcinie. Finał projektu odbędzie się w szkole i ogrodach Starego Przedszkola.W szkole zostanie pokazane gwiezdne widowisko oraz zaprezentowany spektakl o Heweliuszach, a w ogrodach zostaną ustawione instrumenty naukowe.
     Do udziału w naszym projekcie zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat, od 12 do 24 sierpnia 2019 r.

Zajęcia będą prowadzone w trybie 6-godzinnym od poniedziałku do piątku oraz 3-godzinnym w soboty na terenie
Sułkowic Bolęciny oraz Sułkowic Łęgu

Rekrutacja i dodatkowe informacje poprzez mail fundacji: profundacjafuturo@gmail.com

oraz telefonicznie: 606 151 995

© 2018 FUNDACJA PRO  FUTURO

  • Vimeo - Biały Krąg
  • Biały Flickr Ikona