SMOG STOP

     Zdobyliśmy dzięki FIO Małopolska Lokalnie nasz pierwszy grant na projekt PRO FUTURO dla Smog Stop. Sam projekt okazał się ważnym wydarzeniem tak dla nas jak i lokalnej społeczności objętej działaniami. Dzięki zakupowi sprzętu biurowego udało się zdecydowanie poprawić możliwości pracy i przygotowania projektów. Stworzenie identyfikacji wizualnej fundacji wraz ze stroną internetową stało się de facto wyjściem wizerunkowym do społeczności jak i grantodawców. Pozwala to zdecydowanie lepiej i skuteczniej działać i promować tak projekty jak i idee.

     Głównym z punktu widzenia projektu Smog Stop działaniem stało się przygotowanie ankiety dla dzieci ze szkół Gminy Andrychów oraz ich rodziców. Jest to działanie nowatorskie i niezwykle ważne w kontekście walki z zagrożeniem jakim jest smog, w takich regionach jak Andrychowszczyzna. Ankieta spotkała się z dobrym przyjęciem wśród adresatów. Informacje w niej zawarte dają nam szerokie spectrum wiedzy. Pozwala to zaplanować precyzyjnie nowe działania fundacji. Będzie to również miało niebagatelny wpływ na ich skuteczność w przyszłości.

       Głęboki oddech, czyste powietrze dla wielu mogą być tylko sloganami, bądź mainstreamem ekologicznym. Dla społeczności, której ma tyczyć się projekt „Smog Stop” to marzenie i realna potrzeba. Fundacja Pro Futuro z Sułkowic powstała dla takich działań. Jest młodą organizacją, z doświadczonym zespołem. Zespół fundacji ma przygotowany plan działania, który zawiera m. in. powyższy projekt. Wydawać by się mogło, że rozwiązać problem czystości powietrza powinny projekty twarde, modernizujące małą emisję. Jednak, aby tak się stało, najważniejsze jest zbudowanie odpowiedniej świadomości społecznej i aktywności oddolnej, jak też zdrowych przejawów społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanego lokalnie. W Małopolsce, szczególnie w rejonach podgórskich, dochodzi obecnie do katastrofy ekologicznej, której ofiarami w największym stopniu są mieszkańcy tych obszarów. Ukształtowanie terenu oraz bardzo duże zaludnienie, w połączeniu z brakiem alternatywnych paliw stałych, powodują wielokrotne przekroczenie norm powietrza. Jednak najważniejszym czynnikiem powodującym tę katastrofalną sytuację jest świadomość lokalnych wspólnot na temat wpływu poszczególnych rodzin na stan atmosfery. Tę sytuację ma zmienić projekt „Smog Stop”, co warte podkreślenia – nie jest to nowa inicjatywa. Aktywność z nią związana ma miejsce od 2013 roku. Dzięki temu udało się dogłębnie zdiagnozować przyczyny i najlepsze drogi ku poprawie trującej rzeczywistości. Jedną z podstawowych konstatacji stało się oczywiste obecnie stwierdzenie, że tylko działając na szeroką skalę, obejmującą całą gminę,można będzie osiągnąć założone efekty.

Projekt PRO FUTURO dla Smog Stop

© 2018 FUNDACJA PRO  FUTURO

  • Vimeo - Biały Krąg
  • Biały Flickr Ikona